مشاركت مردم در انتخابات

گفتگو با آقای شجاعی، كارشناس سیاسی، در برنامه "سرزمین من"

1402/12/05
|
09:57

شجاعی: مشاركت مردم در انتخابات، موجب "رشد و توسعه" كشور است.

شجاعی، كارشناس سیاسی، در گفتگو با برنامه "سرزمین من" مشاركت مردم در انتخابات را موجب "رشد و توسعه" كشور دانست و گفت: بدون مشاركت مردم، امكان رشد كشور وجود نداشته و نخواهد داشت؛ چراكه حضور گسترده مردم نشانه امید و امیدواری و دلبستگی مردم به نظام است كه هم می‌تواند مسئولین را به كار و خدمت دلگرم كند، و در عرصه داخلی اثر مثبتی دارد و هم در صحنه بین المللی، پشتوانه عظیمی خواهد بود كه "قدرت دیپلماسی" و "چانه زنی" كشور را در جامعه بین المللی افزایش می‌دهد، كه این امر نیز در خدمت توسعه كشور قرار میگیرد. ضمن اینكه كسانی كه با مشاركت گسترده و رای مردم انتخاب می‌شوند قاعدتاً تصمیماتی كه خواهند گرفت، متاثر از همبستگی و همراهی مردم خواهد بود و قوانین مصوبشان در مجلس، سلیقه افكار عمومی مختلف مردم را دربرخواهد داشت، و این خود همراهی گسترده را به ارمغان می‌آورد. و ملتی كه همبستگی داشته باشد با مشاركت عموم مردمش، می‌تواند نظام را به سمت اهداف متعالی هدایت كند.
وی "مسئولیت پذیری" را از دیگر پیامدهای مطلوب مشاركت مردم در انتخابات عنوان كرد و گفت: مشاركت عمومی، موجب "مسئولیت پذیری" شهروندان می‌شود؛ یعنی شهروندی كه آگاهانه پای صندوق رای حضور پیدا می‌كند و براساس نگرش خود، به برنامه‌های یك كاندیدا رای می‌دهد، علاوه‌بر اینكه تعهدی را برای آن كاندیدا ایجادمی‌كند، یك مسئولیت هم برای ادامه راه و همراهی آن نماینده، برای خود ایجادمیكند، و این "وفاق اجتماعی" و "وفاق ملی"، یك "انسجام اجتماعی" را با خود بدنبال خواهد داشت، كه توسعه و رشد جامعه را تسهیل می‌كند.
شجاعی با اشاره به جنگ تركیبی و رسانه ای دشمن بویژه در آستانه انتخابات گفت: دشمن با رسانه و ابزارهای مختلف بدنبال اثرگذاری بر ادراك عمومی و فهم جامعه است، تا حضور و مشاركت مردم را به حداقل برساند و در صفوف مختلف جامعه رخنه كند، و با بزرگنمایی اختلافات جزئی در گرایشات و سلیقه‌های مختلف، بر انگیزه و شور مردم برای حضور در انتخابات، اثر تخریبی بگذارد، و میكوشد با بی‌تأثیر نشان دادن حضور مردم در انتخابات، القای مهندسی انتخابات، القای تخلف در انتخابات، و شبهه در تصمیم گیری شورای نگهبان، و بزرگنمایی برخی مسائل بویژه اقتصادی، مردم را از حضور در انتخابات ناامید كند، لذا مردم ما باید امیدوار باشند و بدانند، كه اگر بخواهد هر تغییری در هر حوزه‌ای ایجاد شود، لاجرم با رای مردم و با حضور گسترده مردم خواهدبود، و پای صندوقهای رای است كه مردم میتوانند دركنار ارتباطی كه با بدنه حاكمیت دارند، احتیاجات خود و ضرورتهای جامعه را مطرح و مشخص كنند.

دسترسی سریع