شعر یاری و همدلی

گفتگو با ناصر پروانی شاعر در برنامه ققنوس

1402/03/17
|
15:24

ناصر پروانی در گفتگو با ققنوس رادیو فرهنگ گفت :
یكی از كارهایی كه من پس از فروش كتاب ها انجام می دهم عواید فروش آن را وقف اومرخیریه چون ساخت بیمارستان، خرید لوازم التحریر و كمك به كودكان بی بضاعت می شود. او در ادامه افزود : خداوند را شاكرم كه برخی از كتاب هایم به چاپ پنجم هم رسید. او در پایان افزود : هجدهمین اثر بنده با عنوان مجموعه غزل اشك های سوالی است كه به تازگی از سوی انتشارات گرایش تازه منتشر شده است. این مجموعه شامل 40 غزل عاشقانه و اجتماعی است.
این نویسنده و شاعر با بیان اینكه كتاب اشك های سوالی در برگیرنده ابیاتی عاشقانه است، عنوان كرد: در این مجموعه هم همچون آثار قبلی از صنایع ادبی و نوشتاری امروزی بهره برده ام . اگرچه مضمون برخی اشعار بر مسائل اجتماعی همانند زندگی، مسیر، مهربانی اشاره دارد اما عمدتا اشعار عاشقانه و ترسیم كننده مفاهیمی همانند جدایی، عشق، نفرت،انتظار و خاطرات ماندگار است.
مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی خاطر نشان كرد: عواید حاصل از فروش كتاب اشك های سوالی همانند چند اثر قبلی بنده نذر امور خیریه شده است. قرار است با همكاری انتشارات گرایش تازه و كانون های دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی عواید حاصل از فروش این كتاب صرف خرید پوشاك برای كودكان بی بضاعت شود.

دسترسی سریع