معرفی كتاب «گوهرنشان ادب»

كتاب «گوهرنشان ادب: مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی (گیلانی)» اثر " پیمانه صالحی" در برنامه " ققنوس" معرفی و بررسی شد.

1402/01/20
|
10:34

این كتاب شامل مجموعه مصاحبه‌های استاد احمد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات معاصر این فرهنگستان است، كه نام او با تاریخ ویراستاری در ایران گره خورده است و به همین جهت بخشی از مطالب این كتاب حول موضوعاتی در حوزه‌های چاپ و نشر و ویرایش و ترجمه است.

پیمانه صالحی: استادسمیعی ویراستاری دقیق و مترجمی فصیح بود.

پیمانه صالحی، نویسنده كتاب "گوهر نشان ادب" در گفتگو با برنامه "ققنوس" گفت: استاد سمیعی گیلانی، در كنار دانش، فضل و شخصیت ارزشمند، ویراستاری دقیق و مترجمی فصیح بود.
وی استاد سمیعی را یادگیر دائم العمر دانست و گفت: در خلال مطالعه مصاحبه های این كتاب، عشق، شور و شوق استاد سمیعی به زندگی بر دل مخاطب می‌نشیند و اینكه ایشان تا آخرین لحظات، فعال و پویا و درپی یادگیری بود.
وی همچنین نظم و پشتكار كم‌نظیر را ویژگی بارز استاد سمیعی برشمرد و گفت: ایشان با دل و جان كار می‌كرد، نه به شرط مزد، و معتقدبود كه ویراستار نویسنده پرور است، و باید بدون منت و توقع هرآنچه در توان دارد را بكار گیرد تا اثر بهتری به خواننده عرضه شود.
وی در پایان با تاكید بر درك آموزه های معنوی و اخلاقی استاد سمیعی در خلال مطالعه این كتاب گفت: این كتاب تنها مصاحبه با ایشان در‌خصوص زندگی ایشان است كه درواقع پنجره ای رو به شناخت شخصیت، آرا و آثار ایشان است، و در بخش تخصصی هم،كتاب در دو محور اصلی؛ ویرایش و ترجمه، تاریخچه‌ای از مسیر گذشته تا امروز استاد را، در این دو حوزهٔ ترجمه و ویرایش ارائه می‌دهد.
كتاب «گوهرنشان ادب: مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی (گیلانی)»، به كوشش پیمانه صالحی گردآوری شده كه انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی آن را در 205 صفحه و با شمارگان 500 نسخه، منتشر كرده است.

دسترسی سریع