معرفی موسسه فرهنگی، تحقیقاتی «امام موسی صدر» در برنامه «كافه كتاب»

علی جعفرابادی: «موسسه امام موسی صدر»، هدف خود‌ِ «امام موسی صدر»؛ یعنی همان اعتلای كرامت انسان را دنبال میكند.

1401/06/09
|
15:25

علی جعفرآبادی، مسئول روابط عمومی «موسسه امام موسی صدر» در گفتگو با برنامه «كافه كتاب» گفت: «موسسه امام موسی صدر»، هدف خودِ «امام موسی صدر» را دنبال میكند، كه همان اعتلای كرامت انسان و ایمان به ارزش‌های انسانی و باور به جایگاه انسان به عنوان نقطه آغاز و انجام همه حركت‌هاست.
وی تاكید كرد: «مؤسسۀ امام موسی صدر» تشكلی غیر دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی است كه از سال 82، با دو هدف «پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر و نجات ایشان» و «معرفی منظومه فكری و مجموعه اقدامات عملی امام موسی صدر» مشغول به فعالیت است.
وی افزود: لذا موسسه برای احقاق این اهداف، گرداوری آثار خود «امام موسی صدر» را آغاز نمود و امروز همه آنچه كه روزگاری در كاستها، سخنرانیها، نشستها، یادداشتها و اسناد، از «امام موسی صدر» ثبت شده بود، بصورت مكتوب به زبان فارسی و عربی موجود است و «مجموعه آثار امام موسی صدر» به عنوان اثر برگزیده كتاب سال جمهوری اسلامی و اثر برگزیده حوزه علمیه، و تقدیر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان اثری كه به لحاظ هنری شایسته تقدیر بوده، برگزیده شده است.
وی با اشاره به انتشار مجموعه 8 جلدی «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر»گفت: جلد 1 و 2 این مجموعه، سخنرانی ها، رهیافت های اقتصادی امام نام دارد و كتاب درباره اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر است. جلد چهارم و پنجم تفسیر است، جلد پنجم كه «حدیث سحرگاهان» نام دارد، تفسیرهای امام موسی صدر در سحرهای ماه رمضان در رادیو لبنان است.
وی افزود: عنوان جلد ششم «انسان آسمان» است كه مجموعه ای از گفتارهای «امام موسی صدر» در مورد امیرالمؤمنین، غدیر و ولایت است. جلد هفتم «سفر شهادت» درمورد عاشورا و رویدادهای تاریخی حضرت زینب می باشد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری نشستها، همایشها و سیر مطالعاتی در سطوح حوزوی و دانشگاهی گفت: ما از دیدگاه اندیشمندان و طرح های علمی و عملی در حوزه اندیشه «امام موسی صدر» استقبال و حمایت میكنیم.

دسترسی سریع