امام موسی صدر اسلام شناس انسان گرا

مهدی فرخیان: «امام موسی صدر» اسلام شناس انسانگراست.

1401/06/07
|
14:05

مهدی فرخیان، نویسنده و پژوهشگر و مترجم آثار «امام موسی صدر»، در گفتگو با ویژه برنامه سالروز ربوده شدن «امام موسی صدر» در رادیو فرهنگ گفت: «امام موسی صدر» اسلام شناس انسانگراست.
وی افزود. سخن از دین بسیار شنیده ایم اما راجع به انسان كمتر میبینیم و‌میشنویم و بنظرم «امام موسی صدر» اسلام شناس انسانگرایی است كه این انسانگرایی «امام موسی صدر » مبتنی بر دین است؛ یعنی همان چیزی كه امروز در دنیا بسانگرتیی مبتنی بر نگاه دینی مطرح است و در ایران نیز بعد از گذشت 40سال از انقلاب، صحبت از كرامت انسانی میشود و در مباحث دینی و فقهی مورد توجه قرار گرفته شده است.
وی همچنین دین شناسی و رویكرد «امام موسی صدر» به دین را مورد توجه قرار داد و گفت: اندیشه «امام موسی صدر» دارای ابعاد بود كه آموزش و كرامت انسانها در آن جایگاه ویژه داشت و این را در نگاه و عمل او میبینیم؛ چنانكه ایشان درباره دختران بیش از پسران نگران بود؛ دخترانی كه برای كار و كلفتی از جنوب به بیروت میرفتند و این «امام موسی صدر» را بشدت رنج میداد.

دسترسی سریع