صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه «پشت چراغ سبز» رادیو فرهنگ امروز به موضوع راه هایی برای حفظ روحیه، کنترل اضطراب و جلوگیری از بلاتکلیفی در شرایط حال حاضر کشور و چگونگی کنترل امنیت روانی شهروندان اختصاص دارد.
کارشناس این برنامه دکتر فاطمه ناظمی است