صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رادیو فرهنگ از همۀ شنوندگان عزیز دعوت می کند تا با همدلی و مهر، همواره همراه مصیبت دیدگان حادثۀ سیل سیستان و بلوچستان باشند.

پس زبان همدلی خود دیگر است
همدلی از همزبانی بهتر است...


مولانا