صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه حال و هوای مشهد مقدس برای میزبانی از سردار بزرگ ایران زمین گزارش شده است.

همواره شنوندۀ ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ...