صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه گفتگوی ویژۀ تلفنی با مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی انجام شده است.

همواره شنوندۀ ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ...