صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زبان پدیده ای بنیادین است که مردم را به هم پیوند می دهد ، دوستی پدید می آورد ، دشمنی می آفریند و خلاصه انسان می سازد .

نویسنده : باقر خلیلی

زبان پدیده ای بنیادین است که مردم را به هم پیوند می دهد ، دوستی پدید می آورد ، دشمنی می آفریند و خلاصه انسان می سازد .اما این مسئله بسیار مهم چنان سرسری گرفته می شود که همه کس بی پروا درباره ی آن نظر می دهد و بر پایه ی آن دست به کار می شود و برای درست کردن گفتار و به ویژه نوشتار پیشنهاد می دهد و خود آن را به کار می بندد و واژه هایی مانند :«لطفن» به جای لطفا و «اصن» به جای اصلا در نکارش مخصوصا در فضای مجازی روز به روز بیشتر می شود .
شاید یکی از پیچیده ترین زبان ها در نگارش و گفتار و ارتباط زبان فرانسوی باشد .میان املاء و تلفظ واژه های فرانسوی تفاوت بسیار است و در بعضی ازواژه ها که شمارشان کم نیست چند حرف نوشته و خوانده نمی شود ، مانند واژه ی«PEUGEOT» که همه املاء و تلفظ آن را می شناسیم ، اما هیچ فرانسوی بر سر آن غوغا و دستورالعمل صادر نمی کند .
شوربختانه در ایران چنان که گفتیم هر کس ( شایسته و ناشایسته ) تیغی برداشته و به جان زبان فارسی افتاده است .
یکی معتقد است که باید زبان فارسی را از عربی پیراست و دیگری می گوید مشکل خط فارسی است که از خط عربی گرفته شده و باید خط را عوض کرد .
در این که با هجوم واژه های بیگانه که همراه فناوری آمده و خواسته و ناخواسته به زبان فارسی پیوسته ، در زبان ما نابسامانی و آشفتگی هایی پدید آمده است ، بحثی نیست اما چاره ی میخچه بریدن پا نیست .
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعضای متخصص و کارآزموده اش با اندکی توجه می تواند با کمترین آسیب و وضع قاعده های تازه به این آشفتگی ها پایان دهد ، فقط باید از آنان خواهش کرد و گفت :
در ره فرهنگ و آیین وطن غفلت مورز
ملک بی فرهنگ و بی آیین ، درخت بی بر است .

مرتبط با این خبر

  • مولانا جلال الدین، خورشید عرفان ایران (قسمت هفتم)

  • علی علیه السلام مرد عدالت

  • «پرتره»

  • "آئینه بلاغت" و" قدر عشق" در رادیو فرهنگ

  • ویژه برنامه قدر عشق ؛ چقدر علی و قدر علی را میشناسیم؟

  • آینه بلاغت ؛ بلاغت کلام امیر مومنان علی (ع)

  • ویژه برنامه شب های قدر از رادیو فرهنگ

  • چگونگی قرار دادهای اجاره های مسکونی و تجاری

  • تحلیل و بررسی هزینه‌های صرف شده در جشنواره تئاتر فجر

  • وقتی مهتاب گم شد