هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :كتاب سلوك المالك فی تدبیر الممالك)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :كتاب سلوك المالك فی تدبیر الممالك)

1402/11/07
|
14:42
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی