هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد فاطمه ركنی (این قسمت :آشنایی با كتاب نظام التواریخ)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد فاطمه ركنی (این قسمت :آشنایی با كتاب نظام التواریخ)

1402/10/19
|
10:06
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی