هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد فاطمه ركنی (این قسمت :جزییاتی از كتاب احوال و اخبار برمكیان)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد فاطمه ركنی (این قسمت :جزییاتی از كتاب احوال و اخبار برمكیان)

1402/10/13
|
09:36
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی