در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

اهمیت آموزش فلسفه به کودکان

گفتگو با دکتر فرزانه شهرتاش نویسنده در حوزه در کودکان درباره اینکه چرا آموزش فلسفه به کودکان اهمیت دارد؟ در برنامه قلمرو فرهنگ

1399/09/09
|
09:53
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ