در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

اتفاقات دوران لطفعلی‌خان زند

گفتگو با دکتر علی اکبر جعفری دانشیار گروه تاریخ اصفهان درباره اتفاقات دوران لطفعلی‌خان زند در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/09/02
|
10:18
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ