در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا داستان های تاریخی در آموزش تاریخ نقش مهمی دارند ؟

گفتگو با محمود مطهری نیا استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اینکه چرا داستان های تاریخی در آموزش تاریخ نقش مهمی دارند ؟ در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/08/28
|
08:33
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ