در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

ضرورت پرداختن به تاریخ علوم

گفتگو با سید ابوالفضل رضوی- دانشیار تاریخ دانشگاه درباره ضرورت پرداختن به تاریخ علوم در راستای ارتقا علم در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/08/21
|
13:27
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ