از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا فیلم كوتاه ببینیم؟

همراه با كیوان كثیریان؛ منتقد و رامتین لبافی؛فیلمساز

بخشی از برنامه در قلمرو فرهنگ را می شنویم

شما می توانید فایل كامل برنامه را از آرشیو سایت رادیو فرهنگ به تاریخ 5 مردادماه ساعت 12:30 دریافت نموده و بشنوید.

1399/05/06
|
11:14
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ