از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

گفتگو با دكتر عبدالنبی قیم در برنامه جهان ترجمه

قیم : فرهنگنامه عربی به فارسی، ماحصل 14 سال تجربه و پژوهش بوده است.

1401/03/13
|
10:49
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ