از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

آوار پریشانی ست رو سوی چه بگریزیم؟!

آبادان با شعری از حسین منزوی و دكلمه فهیمه امیری تقدیم حضورتون می شود.

1401/03/09
|
07:34
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ