هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره نمایش میدانی «بازگشت»

گفتگو با حسن بزرا كارگردان نمایش بازگشت در برنامه هفت اقلیم

1402/08/27
|
11:27
دسترسی سریع
هفت اقلیم