فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

زندگینامه دكتر پرویز ناتل خانلری،استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در برنامه فرزانگان فرهنگ با صدای بهروز رضوی

برنامه ی « فرزانگان فرهنگ » را هر سه شنبه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ بشنوند.

1399/03/26
|
10:12
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ