فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

استاد مرتضی محجوبی به روایت دكتر اسماعیل آذر

فرزانگان فرهنگ برنامه ای است با اجرای بهروز رضوی ، مخاطبان فرهیخته ی رادیو فرهنگ می توانند برنامه ی « فرزانگان فرهنگ » را هر سه شنبه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ بشنوند.

1399/03/12
|
10:23
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ