فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

دكتر عطالله امیدوار: لطفی یك دانشگاه بزرگ بود

دكتر عطالله امیدوار در برنامه فرزانگان فرهنگ كه به گرامیداشت استاد محمدرضا لطفی اختصاص داشت درباره لطفی می گوید: لطفی یك دانشگاه بزرگ بود

1398/06/27
|
13:59
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ