فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

دکتر عطالله امیدوار: لطفی یک دانشگاه بزرگ بود

دکتر عطالله امیدوار در برنامه فرزانگان فرهنگ که به گرامیداشت استاد محمدرضا لطفی اختصاص داشت درباره لطفی می گوید: لطفی یک دانشگاه بزرگ بود

1398/06/27
|
13:59
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ