خشت اول جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

خشت اول

مهارت نه گفتن...

برنامۀ خشت اول جمعه ها ساعت 14:30 از شبكه رادیویی فرهنگ...

برای دریافت فایل كامل برنامه ها به پایگاه ایران صدا مراجعه نمایید.

همواره شنوندۀ ما باشید از شبكه رایویی فرهنگ...

1398/11/19
|
21:11
دسترسی سریع
خشت اول