صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (کارشناس مجری) با آقای عباس کریمی عباسی (شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حوزه نشر) درباره قاچاق کتاب (برنامه دوم)

مرتبط با این