صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

شما فرهیخته محترم شنونده قسمت ابتدایی از گفت و گو با آقای هادی خورشاهیان (مولف) درباره فعالیت هایشان هستید.

مرتبط با این