صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخشی از صحبت های آقای علیرضا بهرامی (کارشناس - مجری) و آقای مجید غلامی جلیسه (مدیر عامل خانه کتاب) درباره پدیده قاچاق کتاب

مرتبط با این