هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

درباره برگزاری هفته مد ایرانی در هند

گفتگو با دكتر فرید رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان در برنامه هفت كوچه

1402/11/28
|
11:06
دسترسی سریع
هفت كوچه