هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

درباره پیشرفت های علمی در كشور

گفتگو با دكتر خدیجه همتی نخبه علمی در برنامه هفت كوچه

1402/11/14
|
09:04
دسترسی سریع
هفت كوچه