هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

زبان و اصطلاحات مخفی نوجوانان امروز در فرهنگ مردم

صحبت های آقای قنبری فرهنگیار محترم برنامه هفت كوچه از استان چهارمحال و بختیاری درباره ی زبان و اصطلاحات مخفی نوجوانان امروز در فرهنگ مردم در برنامه هفت كوچه رادیو فرهنگ

1401/07/30
|
15:51
دسترسی سریع
هفت كوچه