هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

درباره رزمایش دریایی منطقه ای محمد رسول الله (ص) در آب های نیلگون خلیج فارس

گفتگو با سرهنگ محمد ورمزیار جانشین مرزبانی استان بوشهر درباره ی رزمایش دریایی منطقه ای محمد رسول الله (ص) در آب های نیلگون خلیج فارس

1401/07/18
|
14:00
دسترسی سریع
هفت كوچه