هفت كوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

آیین های درو و برداشت در فرهنگ مردم

بخشی از صحبت های بنیامین شاكری فرهنگیار محترم استان مازندران در برنامه هفت كوچه با موضوع آیین های درو و برداشت در فرهنگ مردم

1401/04/14
|
13:01
دسترسی سریع
هفت كوچه