پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره هفته محیط زیست و نقش سازمان محیط زیست درباره تداوم حیات

بخشی از گفتگوی میثم سعیدی؛ مدیركل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست بابرنامه پویش

1403/03/19
|
09:50
دسترسی سریع
پویش