در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

مثنوی بانگ نی

بخشی از بانگ نی، سروده هوشنگ ابتهاج (سایه) را می شنوید.

باز بانگی از نیستان می رسد

غم به دادِ غم پرستان می رسد

بشنوید این شرحِ هجران ، بشنوید

با نیِ نالنده همدستان شوید

بی شما این نایِ نالان بی نواست

این نواها از نفس هایِ شماست

آن نفس كاتش برانگیزد از آب

آن نفس كاتش از و آمد به تاب

آن نفس كایینه را روشن كند

آن نفس كاین خاك را گلشن كند

آن نفس كو‌ چون وزد بر آسمان

شور برخیزد ز جانِ قدسیان

آن نفس كز این شبِ نومیدوار

برگشاید خندهِ خورشیدوار

آن نفس كز وی چراغِ آفتاب

بر فروزد با هزاران آب و تاب

آن نفس كز شوقِ شور انگیز وی

بر دمد از جانِ نی صد های و‌هی

1400/12/01
|
07:51
دسترسی سریع
در مسیر توسعه