در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

قانون معادن میگوید 15 درصد حقوق دولتی باید به بخشی جغرافیای پرداخت گردد كه معدن در آنجا قرار دارد

صحبت های دكتر نعمت الله رضایی، مدیر عامل صندوق پیشرفت و عدالت در برنامه در مسیر توسعه

1400/11/05
|
10:36
دسترسی سریع
در مسیر توسعه