در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

اگر نتوانیم حداقل ها را برای متخصصین فراهم كنیم آنها از كشور خارج می شوند

صحبت های دكتر جعفر قادری، نماینده مردم شریف فارس در مجلس شورای اسلامی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و عضو كمیسیون تلفیق بودجه 1401 در برنامه در مسیر توسعه

1400/11/05
|
10:31
دسترسی سریع
در مسیر توسعه