در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

سازمان برنامه و بودجه حداكثر افزایش حقوق و دستمزد را برای كاركنان دولت مجموعا 10 درصد پیش بینی كرده است

صحبت های دكتر سید حسین رضوی پور، مشاور رئیس و سخنگوی سازمان امور اداری و استخدامی كشور در برنامه در مسیر توسعه

1400/11/05
|
10:26
دسترسی سریع
در مسیر توسعه