در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

دولت باید ساماندهی كاركنان و عدالت در پرداخت ها را در قالب ارائه لایحه دنبال كند

صحبت های دكتر محمد خدابخشی رییس فراكسیون توسعه متوازن كشور در مجلس شورای اسلامی در برنامه در مسیر توسعه

1400/10/29
|
10:11
دسترسی سریع
در مسیر توسعه