در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

براساس قوانین بالا دستی یك پروژه می تواند از چند منبع استفاده كند

بخشی از صحبت های دكتر علیرضا نعمتی مدیر كل امور استان ها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه كشوردر مسیر توسعه

1400/10/07
|
09:05
دسترسی سریع
در مسیر توسعه