در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

سیاست های توسعه خانواده محور نباشد محكوم به شكست است

بخشی از صحبت های محمود علی كو سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كشور در برنامه در مسیر توسعه

1400/09/09
|
08:25
دسترسی سریع
در مسیر توسعه