در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

سیاست های توسعه خانواده محور نباشد محکوم به شکست است

بخشی از صحبت های محمود علی کو سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در برنامه در مسیر توسعه

1400/09/09
|
08:25
دسترسی سریع
در مسیر توسعه