در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

صحبت های دكتر بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در برنامه در مسیر توسعه

صحبت های دكتر بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم خراسان رضوی ( جغتای، جوین و سبزوار) در مجلس شورای اسلامی در برنامه در مسیر توسعه

1401/02/20
|
12:17
دسترسی سریع
در مسیر توسعه