در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر تعداد و از نظر حجم بودجه ای كه به خود اختصاص می‌دهند

بخشی از صحبت های دكتر خدابخشی،رییس فراكسیون توسعه متوازن، در برنامه «در مسیر توسعه»

1400/12/24
|
08:55
دسترسی سریع
در مسیر توسعه