فاطمه رکنی

حوزه تخصصی: گویندگی

فاطمه رکنی (گوینده)

فاطمه رکنی سال 1341 در بوشهر به دنیا آمد. لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز دارد و گوینده رادیو است.

او تا به حال برنامه‌های دانشوران، آب و آیینه، مبانی نقد ادبی، حکمت و حکایت، ماندگاران و... را گویندگی کرده است.
رکنی که سال 1362 کار خود را در رادیو بوشهر آغاز کرد، وی در حال حاضر گوینده برنامه نیستان است.

دسترسی سریع