محمدحسینی باغسنگانی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

تهیه کننده

محمدحسینی باغسنگانی، شاعر و پژوهشگر
تهیه کننده و مولف برنامه "صدسال فرهنگ" از سال 1378 تا اکنون است. برنامه صد سال فرهنگ که در تقویم موسیقی ایران ثبت و ضبط شده است یکی از موثرترین برنامه های رادیویی در حوزه تاریخ شفاهی ایران و شناخت مفاخر و چراغداران فکر و فرهنگ ایران است. برنامه صد سال فرهنگ تاکنون پنج نام را با خود داشته و از سه شبکه رادیویی پخش شده است. صدسال فرهنگ در رادیو فرهنگ به مدت ده سال، دارالفنون در رادیو تهران به مدت شش سال، چراغداران در رادیو گفتگو به مدت دو سال و اکنون برنامه "فرزانگان فرهنگ" که در تداوم همان برنامه قدیمی است.

برنامه دیگری که نویسندگی، پژوهش و تهیه آن را حسینی باغسنگانی بر عهده دارد، برنامه رادیویی "روزنه" است که شبها از رادیو فرهنگ پخش می شود و هر بار در این برنامه، درباره نکته ای کمتر دیده شده در ادبیات فارسی بحث و گفتگو می شود.

محمدحسینی باغسنگانی، شاعر و پژوهشگر و مولف کتابهایی چند در حوزه ادبیات، هنر و سینماست.

دسترسی سریع