علی احسان پادگان

حوزه تخصصی: نقاشی و ادبیات

علی احسان پادگان ( گوینده)

رشته ی تحصیلی : نقاشی
همکاری خود را با رادیو فرهنگ از سال 78 آغاز کرد.
در حال حاضر اجرای برنامه های مروارید شرق و با ستاره ها را بر عهده دارد .

دسترسی سریع