فاطمه حق وردی

حوزه تخصصی: فرهنگ و هنر

فاطمه حق وردی ( تهیه کننده)

فاطمه حق وردی ( تهیه کننده رادیو فرهنگ )
میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات و زبان انگلیسی
برنامه ها: راهبرد، ارمغان شکوفایی، ایرانم ، دستیار تهیه کننده برنامه نیستان

دسترسی سریع