محمدرضا مستشار

حوزه تخصصی: گوینده رادیو فرهنگ

محمدرضا مستشار ( گوینده رادیو فرهنگ )

محمدرضا مستشار ( گوینده رادیو فرهنگ )
میزان تحصیلات :مهندسی معماری و طراحی داخلی از پروجیا ایتالیا
فعالیت ها و برنامه ها : گوینده پخش رادیو فرهنگ
آغاز بکار در رادیو از سال 1352 در رادیو مشهد، عضو هیات موسس انجمن سینمای جوان ایران

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع