نگین خواجه نصیر

حوزه تخصصی: گویندگی

نگین خواجه نصیر ،گوینده ی صبح به وقت فرهنگ

نگین خواجه نصیر : ورود به سازمان سال 1364
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
سابقه ی فعالیتهای رادیویی :آغاز به کار در سال 64 با شبکه ی سراسری و رادیو تهران در برنامه های عصرانه بعدازظهر هفتمین روز بوی گل افتاب خانه و خانواده ، گوینده ی رادیو پیام و آوا ، همکاری با مرکز هنرهای نمایشی، گوینده ی برنامه های صبح به وقت فرهنگ عصر فرهنگ و ویژه برنامه ها در رادیو فرهنگ

دسترسی سریع