رکسانا حمیدی

حوزه تخصصی: تهیه‌کننده

رکسانا حمیدی تهیه‌کننده برنامه «کلماتی که بوی تازگی می‌دهد» و «ناموران ایران زمین»

دسترسی سریع